Služby

Naše realitní kancelář nabízí pro naše klienty širokou škálu služeb spojených s nákupem či prodejem realit. Mimo jiné nabízíme klientům tyto služby:
 • kompletní zpracování zakázky
 • pro prodávající zdarma ocenění nemovitosti cenou obvyklou
 • kvalitní inzerci a propagaci v elektronické a tištěné podobě
 • zajištění reklamy a podpory zakázek v daném regionu
 • zprostředkování prohlídek a jednání s potencionálními zájemci o koupi, prodej, převod, či pronájem
 • vyhotovení veškerých smluv a dohod (kupních, budoucích, nájemních a smluv či dohod obdobných)
 • zajištění úschovy na úschovný účet zdarma
 • vyhotovení veškeré další nezbytné dokumentace (předávací protokoly, návrh na vklad do KN, plné moci, vyjádření či prohlášení apod.)
 • zprostředkování převodu energií (vodné a stočné, elektřiny, plynu, spotřeby tepla atd.)
 • zdarma zpracovat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • zprostředkovat vyhotovení znaleckého posudku
 • jednání s úřady a institucemi
 • zprostředkování vyhotovení zaměření a geometrického plánu
 • zajištění a zprostředkování služeb z oboru notářských a právních
 • zprostředkování kompletního servisu z oboru pojišťovnictví
 • zajištění financování a zprostředkování úvěrů
Copyright 2011 ASTORIE a.s.